top of page

Ongewenst gedrag

Jaarlijks komen in verschillende organisaties verschillende zaken van seksuele intimidatie voor, met vaak ingrijpende gevolgen voor zowel de slachtoffers als de omgeving. Sommige zaken blijven alleen in een kleine kring van direct betrokkenen bekend. Echter, steeds vaker is er een risico op publiciteit voor het slachtoffer, de vereniging of stichting, het bestuur en de eventuele bond in het algemeen.

Stichting Jeugdspeelpark wil daarom alle mogelijke maatregelen inzetten om seksuele intimidatie te voorkomen. De kracht van de maatregelen is dat zij een samenhangend geheel vormen en ook als zodanig ingezet zullen worden. Daarbij ligt de focus op preventie om ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast zal er streng opgetreden worden in situaties waarbij sprake is van ongewenst gedrag.

De maatregelen die wij treffen, zijn als volgt:

  • Wij er voor gaan zorgen dat alle  vrijwilligers die met kinderen op het Jeugdspeelpark omgaan VOG-verklaringen hebben;

  • Dat men zich binnen het Jeugdspeelpark houdt aan de “gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie”, waarbij het voorbeeld wordt gehanteerd opgesteld door NOC*NSF;

  • Er een aannamebeleid is voor vrijwilligers die met kinderen willen werken;

  • Er een vertrouwenspersoon aangewezen is;

  • Er een meldprotocol is om seksuele intimidatie aan te melden.

Jeugdteam Hendrik Ido Ambacht 
 

Voor persoonlijk contact kunt u binnenlopen bij het Informatie- en Inlooppunt in Cascade. Dat kan met, maar ook zonder afspraak.

Spreekuur Cascade
Hoge Kade 50
3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht


Elke maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur kunt u telefonisch uw vraag of melding doorgeven. U kunt uiteraard ook binnenlopen binnen deze tijden. 

 

Buiten kantooruren
Buiten kantooruren (van 17.00 uur tot 8.30 uur en in het weekend) kunt u bellen met het  noodnummer 0251-263459.

 

Telefoon:(078) 68 22 416

E-mail:info@sophia.nl


Men kan hier terecht kan voor een eerste opvang, vragen en advies aangaande Seksuele Intimidatie.

bottom of page