top of page

Het Jeugdspeelpark

Hoe voelt dat aan?

Hoe voelt dat aan?

DIEREN

Dieren op het Jeugdspeelpark
We kunnen niet om dierenwelzijn heen. Nog sterker dan bij volwassenen hebben dieren voor kinderen een heel bijzondere betekenis. Educatie is een prachtig middel om de betrokkenheid van kinderen bij de natuur en hun kennis van biologie te stimuleren. Educatie kan ze bovendien voorbereiden op de lastige vragen rond dierenwelzijn waarmee ze steeds vaker geconfronteerd zullen worden*.

Dankzij de diversiteit die het JSP heeft aan dieren, is het JSP de perfecte plaats om kinderen iets te leren over de dieren en dierenwelzijn. Middels de verschillende lesprogramma's die speciaal zijn samengesteld voor de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs, zullen kinderen de verschillende dieren zien, voelen, ruiken en horen. 

 

 

Dankzij de diversiteit die het JSP heeft aan dieren, is het JSP de perfecte plaats om kinderen iets te leren over de dieren en dierenwelzijn. Middels de verschillende lesprogramma's die speciaal zijn samengesteld voor de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs, zullen kinderen de verschillende dieren zien, voelen, ruiken en horen.

Het Jeugdspeelpark is ook een kinderboerderij

Domeinbeschrijving Dierenwelzijn, Veldwerk Nederland 2011

bottom of page