top of page

ANBI

Anbi Status

ANBI – toekenning

Stichting Jeugdspeelpark heeft per 27 januari 2022 de ANBI-status gekregen, wat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.  Een instelling kan alleen als ANBI worden aangewezen, als deze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

BELASTINGVOORDEEL VOOR DONATEURS VAN EEN ANBI

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Meer informatie over ANBI's, vindt u hier

ANBI GEGEVENS

Naam    : Stichting "Jeugd Speel Park Hendrik Ido Ambacht"

KvK nr   : 41118631

Bestuurssamenstelling:

  • Marc Rotmans(voorzitter)

  • Ineke Visser - Verhoeven (secretaris)

  • Wessel Haksteeg (penningmeester)

  • Renate du Buisson - Moller (algemeen bestuurslid)

Publicatieplicht ANBI

ANBI status Jeugdspeelpark een feit
bottom of page